billog

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adataid (név, telefonszám, e-mail-cím) megadásával önkéntesen hozzájárulsz ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a billog.hu kapcsolattartás és marketing (értesítők küldése, szolgáltatások ajánlása, üzenetek továbbítása) céljából kezelje. Amennyiben szeretnél az értedítőkről leiratkozni, ezt az értesítőkben található leiratkozó linken vagy a rendeles@billog.hu e-mail-címre küldött elektronikus levélben teheted meg.

A billog.hu lehetőséget biztosít, hogy bármikor tájékoztatást kérj személyes adataid kezeléséről, kérd azok helyesbítését, kiegészítését vagy bármikor, indoklás nélkül kérheted személyes adataid törlését a rendeles@bilog.hu e-mail-címre küldött elektronikus levélben.

Téged, mint adattulajdonost megillet a személyes adataid kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben a billog.hu, mint adatkezelő tiltakozásod alapján hozott döntésével nem értesz egyet, bírósághoz fordulhatsz. Amennyiben úgy érzed, hogy személyes adataid védelméhez fűződő jogaidat megsértették, panaszoddal fordulj közvetlenül a billog.hu-hoz a fenti elérhetőségen, illetve lehetőséged van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), valamint bírósághoz fordulni.

A részünkre megadott adataidat a billog.hu tárolja és kezeli, illetve a hozzájárulásoddal tájékoztatókat küld a részedre. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik.

A billog.hu a személyes adataidat az adatok megadásától számított 5 (öt) éven keresztül kezeli, kivéve, ha az adatok törlését kéred, vagy kifejezett hozzájárulást adsz ahhoz, hogy azokat a billog.hu további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmednek kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a billog.hu a személyes adataidat törli.

Tájékoztatunk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adataidat a rendelkezésünkre bocsátod, mérlegeld a fenti tájékoztatóban foglaltakat.